پاورپوینت مسلح کردن یا تقویت خاک بوسیله عناصر کششی نظیرژئوسنتتیک برای تحمل بارهای وارده

خل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت مسلح کردن یا تقویت خاک بوسیله عناصر کششی نظیرژئوسنتتیک برای تحمل بارهای وارده،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن پاورپوینت مسلح کردن یا تقویت خاک بوسیله عناصر کششی نظیرژئوسنتتیک برای تحمل بارهای وارده : دید کلی : در این پروژه پاورپوینت مسلح کردن یا تقویت خاک بوسیله عناصر کششی نظیر میلگرد ، توضیحات کامل : در این پروژه پاورپوینت مسلح کردن یا تقویت خاک بوسیله عناصر کششی نظیر میلگرد ، تسمه فولادی یا ژئوسنتتیک برای تحمل بارهای وارده در43 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر طبق موارد زیر ارایه شده است: 1- مکانیسم تحمل بار 2- مسلح کردن خاک بوسیله تسمه های فولادی 3-  برش عرضی تسمه و خاک 4-  عامل پایداری دیوار ها و سازه های مسلح  5-   ضریب اطمینان لازم  6-  فشارخاک 7-  

بررسي داده هاي زمينشيمي در منطقه اکتشافي زاوه، استان خراسان رضوي

یا همایش : دهمين همايش انجمن زمين شناسي اقتصادي ايرانتعداد صفحات :9چکیده مقاله: کانسار مس زاوه در استان خراسان رضوی، جنوب شرقی تربت حیدریه و بخش میانی کمربند خواف -کاشمر-بردسکن قرار گرفته است. واحدهای سنگی منطقه شامل سنگهای رسوبی ژوراسیک و کرتاسه و واحدهای آتشفشانی ایوسن میباشد. کانهزایی کنترل گسلی دارد و به شکل رگه-رگچهای با امتداد شرقی- غربی در واحد کنگلومرای غنی از کوارتز ژوراسیک تشکیل شدهاست. کانیهای اولیه شامل کالکوپیریت، پیریت و آرسنوپیریت و کانیهای ثانویه شامل مالاکیت، آزوریت، کالکوزیت، بورنیت، کوولیت، سولفاتهای مس، واد (هیدروکسید

تاثير هوشمند سازي مدارس در تعامل با نگرش به فناوري اطلاعات و ارتباطات در دبيرستانهاي دخترانه شهر شوشتر

س یا همایش : نخستين کنفرانس ملي تحقيقات کاربردي در علوم انساني و روانشناسيتعداد صفحات :25چکیده مقاله: هدف از پژوهش حاضر تاثیر هوشمند سازی مدارس در تعامل با نگرش بهفناوری اطلاعات و ارتباطات در دبیرستانهای دخترانه شهر شوشتر میباشد.جامعه آماری این پژوهش شامل کل دانش آموزان دبیرستانهایدخترانه شهر شوشتر است. حجم نمونه 148 نفر می باشد که با روش نمونهگیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. جهت جمع اوری داده ها از پرسشنامههوشمند سازی مدارس و پرسشنامه نگرش نسبت به فناوری اطلاعات وارتباطات استفاده شده است. این پژوهش از نوع توصیفی و علی مقایسهای است و برای تجزی