طراحي مشاهده گر فازي براي سيستم هاي غيرخطي نامعين با ديناميک مدل نشده

س یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق کامپيوتر و فناوري اطلاعاتتعداد صفحات :22چکیده مقاله: در طراحی سیستم های کنترل با فیدبک با فرض کنترل پذیری کامل حالت و انتخاب مناسب بهره فیدبک، قطب های حلقه بسته سیستم در مکان های موردنظر جایابی می شوند. در حالت کلی لازم است که کلیه متغیرهای حالت برای فیدبک در دسترس باشند در بسیاری از کاربردهای واقعی اندازه گیری تمامی متغیرهای حالت امکا ن پذیر و یا ازنظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست. در مواردی از این قبیل نمیتوان به تمام متغیرهای حالت دسترسی پیدا کرد. در این موارد ، به کارگیری رویت گرحالت الزامی است . لذا در

شرط فقدان سايرادله براي استناد به سوگند

س یا همایش : کنگره بين المللي حقوق شهرونديتعداد صفحات :10چکیده مقاله: هرشخصی که مدعی است حقی از اوساقط شده وخود را محق می داند برای احقاق حق خود ، باید دلیل بیاورد، در صورتی که شخص مدعی دلیل داشته باشد اما به ضعیف ترین ادله خود استناد نماید قانون به طور صریح این موضوع را بیان ننموده است که شخص مدعی دارای چنین اختیاری می باشد و در ماده 1331قانون مدنی و ماده 271 آیین دادرسی مدنی به طور مبهم موضوع را مطرح نموده است و به صراحت بیان نشده که فقدان واقعی ادله در صورت استناد به سوگند لازم است یا عدم استناد به ادله نماید کافیست! نگارنده درصدد است با بررسی موضوع

مقاله يافته‌هاي اولتراسونوگرافي غده‌ي تيروئيد در فصول سرد و گرم در گربه‌هاي اهواز

عه: دمای محیط تأثیر مهمی بر عملکرد غده تیروئید دارد. با اولتراسونوگرافی و اندازه‌گیری هورمون‌های T3 و T4 می‌توان غده تیروئید را بررسی کرد. هدف: هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی یافته‌های اولتراسونوگرافی غده تیروئید و هورمون‌های T3 و T4 در دو فصل سرد (بهمن) و گرم (تیر) در گربه‌های سالم بود. روش کار: تحقیق روی 30 قلاده گربه بالغ بومی سالم انجام گرفت. هورمون‌های تیروئیدی مشتمل بر T3 و T4 قبل از انجام اولتراسونوگرافی در هر گربه اندازه‌گیری شدند. پس از یافتن تیروئید، اکوژنسیته، طول، عرض و ارتفاع هر کدام از لوب‌های چپ و راست اندازه‌گیری شدند. نتایج: هر دو لوب تی