مقاله رابطه حيات طيّبه و قناعت از منظر قرآن و تفاسير

ای حیات طیبه در میان مفسران اختلاف نظر وجود دارد. برخی آن را با سویه‌های اخروی مانند نعمت بهشت، معرفت الهی و طاعت خداوند تفسیر کرده‌اند و برخی نیز جنبه‌های دنیوی آن مانند قناعت، روزی طیب و رزق روزانه را به عنوان معنای حیات طیبه بر شمرده‌اند. برخی نیز با تفسیر حیات طیبه به مفهومی مانند سعادت، در تعریف آن هر دو سویه دنیوی و اخروی را لحاظ نموده‌اند. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی از نوع اسنادی انجام شده است؛ پس از بررسی و تحلیل روایات و تفاسیر موجود، نشان می‌دهد که اولاً تعابیر متنوعی که راجع حیات طیبه بیان شده است با یکدیگر قابل جمع می‌باشند و ثان

مقاله تهي? نقش? ريسک وقوع آتش‌سوزي مناطق جنگلي با استفاده از روش رگرسيون انطباقي چندمتغير? اسپيلاين (مطالع? موردي: استان گلستان)

مهم‌ترین منابع طبیعی و اکولوژیکی در کر زمین و از ارکان مهم توسع پایدار در هر کشوری به‌حساب می‌آیند. آتش‌سوزی هر سال حدود 5500 هکتار از جنگل‌ها را در ایران از بین می‌برد. در این تحقیق با استفاده از داده‌های آتش‌سوزی سازمان جنگل‌ها در تلفیق با داده‌های سنجند MODIS بین سال‌های 91 تا 96 نقاط آتش شناسایی شدند. ازآنجا که بیش از 75 درصد آتش‌سوزی‌ها در فصل گرم سال یعنی سه ماه تیر، مرداد و شهریور اتفاق افتاده بود، از داده‌های این سه ماه برای مدل‌سازی استفاده شد. پارامترهای مؤثر در وقوع آتش‌سوزی ارزیابی و پارامترهای وابسته حذف شدند. سپس دو روش رگرسیون چندگ

مقاله حل معادلات سينيتيک نقطه اي راکتور با شش گروه نوترون تأخيري به کمک روش هم محلي

ش ما از روش همگامی به عنوان یک روش عددی جدید در زمین دینامیک و کنترل راکتور برای حل معادلات سینیتیک نقطه ای راکتور در حضور راکتیویته های پله ای، خطی و سینوسی با شش گروه نوترون تأخیری استفاده کرده ایم. کد محاسباتی روش همگامی با نرم افزاز متمتیکا نوشته شده است. این روش علاوه بر زمان کم محاسبه و همگرایی جوابها، از دقت بالایی برخوردار میباشد. نتایج محاسبات عددی روش همگامی در حضور راکتیویته های مذکور در مقایسه با روشهای عددی دیگر نشان میدهد که این روش کارآمد و دقیق میباشد لذا از آن میتوان برای محاسبات دینامیکی در مرحل راه اندازی راکتور استفاده کرد.