جايگاه تعزيرات منصوص شرعي در قانون مجازات اسلامي

س یا همایش : اولين کنفرانس ملي حقوق و علوم سياسيتعداد صفحات :16چکیده مقاله: در نتیجه ی ایرادهای شرعی شورای نگهبان بر لایحه ی مجازات اسلامی، عملا یک نوع مجازات به عنوان تعزیرمنصوص شرعی وارد نظام حقوق کیفری ایران شد که بر اساس تبصره2 ماده 115 از بسیاری از نهادهای موجود در قانون مستثنی گردیده است. شناخت مبانی پذیرش تعزیرات منصوص شرعی، تعداد این مجازات ها و سرانجام آثار پذیرش آن درقانون مجازات اسلامی و نقد رویکرد مورد پذیرش قانون گذار، در این پژوهش مورد پی گیری قرار می گیرد. ورود این نوع مجازات به این شکل، دارای اثر عملی قابل توجهی نبوده و تنها بر ابها

مقاله معماري، به‌مثابه ذهنِ بسيط

ه انسان و معماری، معمولاً در قالبِ علوم‌رفتاری سنجیده شده است؛ اما این پژوهش، با بهره‌گیری از رویکرد شناختی (4E) قصد دارد، معماری را به عنوان یک مؤلفهِ شناختی، بررسی‌کند. این امر، متفاوت از تأثیرگذاری محیط در شناخت است که عمدتاً تحت‌عنوانِ رویکرد برون‌گرایی و در قالب‌هایی مثلِ روان‌شناسی محیطی، تئوریزه می‌شود. این رویکرد، معماری را به عنوان بخشِ ضروریِ ذهن و شناخت، معرفی می‌کند. پرسشِ اصلی این تحقیق این است که چگونه معماری به عنوان مؤلفهِ سببیِ شناخت، عمل می‌کند؟ مهم‌ترین هدف این پژوهش فهم جدیدی از چیستیِ معماری و به ‌تبع آن، گفتمانِ جدید

مقاله خوانش جامعه‌شناختي مضامين کاشي‌هاي تکية معاون‌الملک

نری اغلب محصول شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، دینی و فرهنگی جامعه عصر خویش است، بر این اساس ارتباط اثر هنری با جامعه و بستر شکل‌گیری خویش از مباحث مطالعه آثار هنری به‌ویژه در روش‌ها و رویکردهای جامعه‌شناختی چون رویکرد بازتاب ‌است. بنابر این رویکرد، اثر هنری همواره چیزی درباره جامعه می‌گوید. مطالعه آثار هنری دوره قاجار نیز بنا به تحولات گسترده در حوزه‌های مختلف و ارتباط مؤثر با آفرینش‌های هنری آن واجد این ویژگی است. از آثار شاخص اواخر قاجار، تکیه معاون‌الملک است که تنوع کاشی‌ها و نقاشی‌های آن شایان توجه است. هدف این پژوهش تأکید بر ارتباط زم