لزوم اتخاذ نگاهي توسعه گرا در برخورد با پارادايم هاي بين المللي سازي و بومي سازي آموزش عالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن لزوم اتخاذ نگاهي توسعه گرا در برخورد با پارادايم هاي بين المللي سازي و بومي سازي آموزش عالي :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : نخستين کنفرانس ملي تحقيقات کاربردي در علوم انساني و روانشناسي

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

جهانی سازی به عنوان یک پدیده کلان واکنش هایی را در جوامع محلی به همراه دارد که از آن جمله میتوانیم به بین المللی سازی و بومی سازی اشاره نمایید. در جهان آموزش عالی و در برخورد با مفاهیمجهانی شدن بعضی از متخصصان و اندیشمندان بومی سازی و بین المللی سازی را به عنوان واکنش هایقابل دسترس در برخورد با پدیده جهانی شدن در نظر می گیرند. استفاده و کاربرد هریک از این دو مفهومدر نظام مدیریتی آموزش عالی هرچند متفاوت است ولی عملکرد یکسانی دارند. این عملکرد نه در یک سو,بلکه به عنوان بازوان هماهنگ, ابزارآلات و نهاده هایی برای موارد سیاست گذاری و برنامه ریزی در آموزشعالی ایجاد می نمایند. این پژوهش با رویکردی تحلیلی و در قالب تحلیل گفتمان قصد دارد تا دو پارادایمفوق را در قالبی موسوم به مدل توسعه محور به تصویر کشیده و ضمن ارایه مستدلات و توضیحات هریک,ارتباط, تعامل و نحوه عملکرد هریک را در برخورد با چالش های مدیریت نظام آموزش عالی به تصویر کشد.

لینک کمکی