نقش تعليم و تربيت غيررسمي بر جامعه پذيري افراد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن نقش تعليم و تربيت غيررسمي بر جامعه پذيري افراد :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : همايش استاني نقش تربيت غيررسمي در تعليم و تربيت برنامه درسي پژوهش مبنا(از ضرورت تا التزام)

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

در این تحقیق به بررسی نقش تربیت غیررسمی بر روند جامعه پذیری افراد پرداخته ایم؛ جامعه پذیری یکی از حیاتی ترین مکانیسم های مهم جوامع امروز در فرهنگ سازی جهت پیشرفت و توسعه است لذا در این مقاله مکانیسم های جامعه پذیری و عوامل موثر بر آن و نیز منابع جامعه پذیری و تربیت غیررسمی بیان شده است. تحقیق از نوع کتابخانه ای و توصیفی بوده و پیشینه نظری و تجربی در رابطه با فرایند اجتماعی شدن مورد بررسی قرار گرفته و بر این مساله که تغییرات جامعه مدرن موجب تغییرات در حوزه های تربیتی هم گردیده و امروزه دیگر جامعه پذیری فقط کارکرد مهم تربیت رسمی نیست و تربیت غیررسمی تاثیر بسزایی در این فرایند دارد تاکید شده است.

لینک کمکی