شرط فقدان سايرادله براي استناد به سوگند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن شرط فقدان سايرادله براي استناد به سوگند :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : کنگره بين المللي حقوق شهروندي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

هرشخصی که مدعی است حقی از اوساقط شده وخود را محق می داند برای احقاق حق خود , باید دلیل بیاورد, در صورتی که شخص مدعی دلیل داشته باشد اما به ضعیف ترین ادله خود استناد نماید قانون به طور صریح این موضوع را بیان ننموده است که شخص مدعی دارای چنین اختیاری می باشد و در ماده 1331قانون مدنی و ماده 271 آیین دادرسی مدنی به طور مبهم موضوع را مطرح نموده است و به صراحت بیان نشده که فقدان واقعی ادله در صورت استناد به سوگند لازم است یا عدم استناد به ادله نماید کافیست! نگارنده درصدد است با بررسی موضوع درفقه امامیه وتحلیل آن در حقوق موضوعه بدان رسیدگی نماید.

لینک کمکی