تاثيرات روحي و رواني باغ بام بر ساکنين ساختمان مسکوني (نمونه موردي ساختمان مسکوني رادين تهران)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاثيرات روحي و رواني باغ بام بر ساکنين ساختمان مسکوني (نمونه موردي ساختمان مسکوني رادين تهران) :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي عمران , معماري و طراحي شهري

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

گسترش شهر نشینی و مصرف بیش از پیش سوختهای فسیلی و تجدید ناپذیر, نه تنها موجب آلودگی محیط زیست و به موازات آن افزایش اثرات گلخانهای, بلکه باعث از بین رفتن این منابع نیز شده است .از طرفی با تخریب و کاهش منابع طبیعی به جهت افزایش امکانات شهری و صنعتی, سلامت جسمی و روحی انسانها نیز به مخاطره افتاده است. از جمله راهکارهایی که میتوان در حل این معضل ارایه کرد, روی آوردن به ساخت ساختمانهایی با بهره گیری از سیستم بام سبز میباشد .از آنجا که احداث بام سبز در برنامه ریزی شهری بیشتر شهرهای پیشرفته جهان به صورت یک دستورالعمل اجرایی در ساختمان سازی درآمده است, بام سبز در بلندمرتبه ها به عنوان محیطی که امکان حضور ساکنان آپارتمان را در کنار یکدیگر فراهم می کند, می تواند زمینه ساز ایجاد تعامل بین آنها شود. استفاده از فضاهای سبز در پشت بام ها به طور مستقیم شاخص های کیفی بلندمرتبه ها را تحت تاثیر قرار می دهد و می تواند با کیفیت قابل قبول ادراک افراد از محیط را تغییر و نیز بر رفتار ساکنین تاثیر مثبت بگذارد. لذا در این مقاله به تاثیرگذاری باغ بامها بر روحیات و رفتارهای ساکنین بلندمرتبه ها, زمینه های ایجاد آرامش روحی و نزدیک شدن ساکنین به هم, پرداخته می شود.

لینک کمکی