تاملي در روانشناسي تاثير و تلفيق هنر معماري اسلامي - ايراني و معماري غربي در ايجاد جامعه شهري پويا؛با تفکر به تاثير هنر زيبايي شناسي معماري بر روح انسان در جستجوي ذات زيبايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تاملي در روانشناسي تاثير و تلفيق هنر معماري اسلامي - ايراني و معماري غربي در ايجاد جامعه شهري پويا؛با تفکر به تاثير هنر زيبايي شناسي معماري بر روح انسان در جستجوي ذات زيبايي :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي عمران , معماري و طراحي شهري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

در این مقاله که به منظور تاثیر هنر معماری بر روانشناسی فردی و اجتماعی و دست یابی به جامعه ای سالم و شاداب انجام گرفته است, در ابتدا به بررسی هنر در معنی عام کلمه و سپس به جایگاه هنر معماری پرداخته می شود. در این زمینه می توان به جایگاه بی مانند هنر و زیبایی در جوامع بشری اشاره کرد که از قدیم ترین زمان ثبت شده در کتب تاریخی همواره و در هر جامعه ای که به هنر و زیبایی ارج نهاده و اهمیت قایل شده اند با یک جامعه پیشرفته و سالم از نظر روانشناسی و روانکاوی مواجه شده ایم و فقدان و نبودش را نیز به نیکی در جوامعی منحط و فروریخته و افسار گسیخته به نیکی می توان به چشم دید. برای این منظور به بررسی فلسفه جایگاه زیبایی شناسی مبتنی بر هنر معماری در جوامع بشری به معنای جامع کلمه پرداخته تا در نهایت بتوان به نتیجه ای دلخواه, که همانا رسیدن به جامعه ای سالم و شاداب است, دست یافت. این مقاله در نهایت به این نتیجه می رسد که در یک جامعه بشری می توان با کمک گرفتن از هنر معماری به یک جامعه سالم و شاداب دست یافت.

لینک کمکی