تبيين اصول و معيارهاي توزيع عادلانه خدمات شهري در بازآفريني پايدار بافت هاي ناکارآمد شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تبيين اصول و معيارهاي توزيع عادلانه خدمات شهري در بازآفريني پايدار بافت هاي ناکارآمد شهري :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي عمران , معماري و طراحي شهري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

در شهرسازی امروز, نگاه تک بعدی و مداخله تک رویکردی در بافت های شهری می بایست جای خود را به مداخلات چندرویکردی بدهند. در دهه های اخیر با پیشرفت تکنولوژی, روند روبه رشد و توسعه شهرها و رویکردهای مداخله در آنها شدت گرفته و در همین راستا دو رویکردی که می توانند در ارتباط منطقی بایکدیگر برای مداخله در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری که از مشکلات عدیده کالبدی و اجتماعی و ... رنج می برند و کمبود خدمات شهری نیز از آن جمله است, بازآفرینی پایدار شهری و عدالت در توزیع خدمات شهری است. از همین رو در این مقاله سعی بر یافتن این ارتباط و نقطه اشتراک این دو رکن در بحث خدمات شهری بوده است. که روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و با روش تحلیلی – توصیفی بوده و اطلاعات از طریق مطالعات اسنادی و کتابخانه ای جمع-آوری شده اند. روش تشخیص نیازها و کمبودها به دوصورت می باشد که یکی توسط استانداردها شامل سرانه های شهری و شاخص های دسترسی بوده و دیگری توسط دریافت میزان تقاضای مردم جهت ارتقا مشارکت مردمی در روند برنامه ریزی می باشد. در آخر نیز نموداری برای ارایه اصول توزیع عادلانه خدمات شهری باتوجه به حد مورد نیاز ارایه شده است و در انتها و برای دستاوردهای تحقیق نیز اصول, معیارها و شاخص هایی برای توزیع عادلانه خدمات شهری در بازآفرینی پایدار ارایه شده است که شامل دو اصل نیاز/استانداردمحور و تقاضا/مردم محور و مشارکتی, و معیارهای تخصیص برابر خدمات به همه افراد و دسترسی برابر همه افراد به خدمات شهری و تناسب عملکردی خدمات و شاخص های مرتبط با هریک از این معیارها, می باشد.

لینک کمکی