تبيين ماتريس همگون شهر در راستاي تحقق پذيري توسعه پايدار با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي AHP و مدل ارزيابي چند معياري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تبيين ماتريس همگون شهر در راستاي تحقق پذيري توسعه پايدار با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي AHP و مدل ارزيابي چند معياري :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي عمران , معماري و طراحي شهري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

امروزه گسترش بی رویه و سایه پیشرفت های ناموزون تکنولوژی بر شهرهای معاصر باعث پدیدار شدن مشکلات عدیده ای برای شهر و شهروندان شده است چراکه توان اکولوژی, مطلوبیت رفاهی ساکنان, ریزپهنه های شهری تحت تاثیر قرار می گیرد. رشد ناهمگون شهر بدون درنظر گرفتن شاخص های مورد لزوم منجمله سلامت انسان ها آن را تبدیل به یک ترکیب غامض می نماید. توسعه پایدار با نگاه طبیعت محور و انسان مدار یک مفهوم ارایه کرده است که در آن هم نیازهای انسان امروز در ابعاد مختلف کالبدی, زیست محیطی, اقتصادی و اجتماعی تامین می شود و هم به مایحتاج نسل آینده می پردازد. توسعه پایدار یکی از مهم ترین, اساسی ترین و پرمخاطب ترین مباحث در نشست های جهانی است که به رشد متوازن و ارتقا شهرها پرداخته است و با مدیریت راهبردی, توسعه همه جانبه را دربر دارد. در شاکله آن می توان هارمونی بین انسان, اجتماع, شهر و طبیعت را مشاهده کرد. طرح اصلی پژوهش استخراج عوامل ناپایداری شهر که ماهیت مکانی دارند به عنوان یافته های تحقیق با تکنیک تحلیل سلسله مراتبی بیان گردیده است. در ادامه مباحث مدل ارزیابی چند معیاره این روند, در یک فضای پیوسته به یک روش ماتریس همانی منتج می شود که در آن اصول, مبانی و مولفه های توسعه پایدار و چگونگی دستیابی به آن در قالب دانش کاربردی و نگرش چند مقیاسی در حوزه های برنامه ریزی ارایه می گردد. در این تحقیق فاکتورهای موثر در اختلال پایداری شهر همدان در سنوات گذشته تا حال حاضر به شکل مدل سازی ساختاری با الگوی مقایسات زوجی طراحی و عرضه شده است.

لینک کمکی