تبيين مولفه هاي طراحي شهري با رويکرد زيبايي شناسي در سيماي شهري نمونه موردي: خيابان حر عاملي مشهد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تبيين مولفه هاي طراحي شهري با رويکرد زيبايي شناسي در سيماي شهري نمونه موردي: خيابان حر عاملي مشهد :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي عمران , معماري و طراحي شهري

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

خیابان ها از جمله متحرک ترین , فعالترین و عمومی ترین فضاهای باز شهری می باشند که همه افراد در هر شرایطی قادر به رفت و امد در ان ها هستند . از سوی دیگر زیباجویی یکی از ابعاد فطری انسان است و درک آن شاخص ترین امتیاز معنوی انسان بشمار می آید. زیبایی از نوعی ویژگی همگرایی برخوردار است و باعث می شود, عناصر از هم گسسته با نوعی آرامش, کنار هم قرار گیرند. به همین جهت زیبایی قدرت آرام سازی قابل توجهی دارد. زیبایی در هر خیابان دربرگیرنده کلیه عناصر کالبدی , عملکردی , دسترسی و ...در ان خیابان است و ایجاد شاخص های زیبایی در خیابان می تواند زمینه ساز حضور بیشتر شهروندان و افزایش تعاملات بین ها و به وجود امدن زندگی شهری شود. لذا توجه به کیفیت زیبایی شهری خیابان باید در دستور کار طراحان و مدیران شهری قرار بگیرد. فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی در زیباسازی خیابان ها باید مد نظر قرار گیردو در عین حال باید باعث جذب شهروندان شود. در این تحقیق ابتدا از روش کتابخانه ای به جمع اوری مبانی نظری پرداخته شد . سپس اطلاعات لازم به شیوه میدانی جمع آوری شد و مورد تحلیل قرار گرفت. در پایان پیشنهاداتی بر اساس یافته ها و تحلیل ها ارایه گردیده است .

لینک کمکی