تبيين نظري سناريونگاري سه بعدي در برنامه ريزي توسعه منطقه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تبيين نظري سناريونگاري سه بعدي در برنامه ريزي توسعه منطقه اي :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي عمران , معماري و طراحي شهري

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

امروزه برنامه ریزی منطقه ای در کشورهای پیشرفته جهان با رویکردی متفاوت نسبت به دهه های گذشته انجام می گیرد. اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به دنبال بکارگیری روش های موثر مرتبط با آینده پژوهی در برنامه ریزی های منطقه ای خود می باشد. دستیابی به مسیرهای آینده نیازمند روشی جامع, یکپارچه و سامانمند است. در این زمینه, سناریوها ابزاری مناسب برای تصویر آینده نامعلوم هستند. سناریوها تصویر رروشنی از آینده باورپذیر ارایه می کنند. تکنیک های سناریونویسی در مقایسه با سایر روش های برنامه ریزی آینده گرا (از جمله پیش بینی, تحلیل روند و غیره) دارای قابلیت یکپارچه کردن پیچیدگی ها و عدم قطعیت ها هستند. استفاده از تکنیک سناریو در زمینه های شهری و منطقه ای برای مدل سازی, برنامه ریزی و درک توسعه فضایی جایگزین که با عدم قطعیت های ذاتی همراه است بسیار مناسب است. مقاله حاضر با شناسایی ضرورت آینده نگاری منطقه ای, روش توصیفی و تحلیلی را اختیار کرده و سعی بر آن دارد تا با معرفی سناریونگاری سه بعدی با استفاده از عدم قطعیت های سرزمینی و موضوعی, از قابلیت های این روش در توسعه فنون برنامه ریزی شهری و منطقه ای بهره ببرد. ماحصل این امر, فراهم ساختن مبنایی برای برنامه ریزی راهبردی به منظور برخورد با نامعلومی های موجود در سیستم برنامه ریزی و محیط آن است.

لینک کمکی