تبيين نقش فضاهاي عمومي شهري در شکل‎گيري تعاملات اجتماعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تبيين نقش فضاهاي عمومي شهري در شکل‎گيري تعاملات اجتماعي :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي عمران , معماري و طراحي شهري

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

فضاهای عمومی در شهر که عرصه‎ی تبلور انواع کنش‎های فردی و اجتماعی, ارتباطات و روابط اجتماعی می‎باشد و به نحوی زندگی جمعی ما در شهر و فضای شهری تبلور می‎یابد.فضاهای شهری محل تبادل افکار و اطلاعات ومکانی برای شکل گیری شبکه اجتماعی هستند .و این فضاهای عمومی شهری , مکان ها و محیط های اجتماعی هستند که به عنوان میدانی برای رفتار و نمایش, زمینه ای مشترک و خنثی برای تعامل اجتماعی , اختلاط و ارتباط تبادل اطلاعات عمل می کنند. برای ایجاد تعاملات اجتماعی خود این فضاها ابتدا باید پذیرای حضورشهروندان باشد.هدف از پژوهش حاضر شناخت چگونگی وضعیت تعاملات اجتماعی در محلات شهر ایلام در تعاملات اجتماعی و بهبود آن می باشد. در این پژوهش به منظور سنجش تعاملات اجتماعی با در نظر گرفتن دو محله در شهر ایلام (محله پارک کودک و جانبازان) با استخراج معیارهای مناسب از طریق بررسی نتایج پژهوش های صورت گرفته در این زمینه فضاهای عمومی و تعاملات اجتماعی پرسشنامه در جامعه آماری 100 نفری در هر یک ازمحله نظرسنجی صورت گرفته و براساس روش فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) موثرترین معیار, که معیار رضایت‎مندی شهروندان مشاهده شد و همچنین کم اهمیت‎ترین معیار که فضاهای سبز محله می‎باشد به دست آمد و محله پارک کودک به عنوان محله‎ای که شکل‎گیری تعاملات اجتماعی در آن به نحو مطلوبی صورت پذیرفته مشخص شد و برای ارتقا وضعیت تعاملات اجتماعی در محله جانبازان بایستی معیارهای رضایت‎مندی هویت فضایی بهبود یابد.

لینک کمکی