طراحي مشاهده گر فازي براي سيستم هاي غيرخطي نامعين با ديناميک مدل نشده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن طراحي مشاهده گر فازي براي سيستم هاي غيرخطي نامعين با ديناميک مدل نشده :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : پنجمين کنفرانس ملي مهندسي برق کامپيوتر و فناوري اطلاعات

تعداد صفحات :22

چکیده مقاله:

در طراحی سیستم های کنترل با فیدبک با فرض کنترل پذیری کامل حالت و انتخاب مناسب بهره فیدبک, قطب های حلقه بسته سیستم در مکان های موردنظر جایابی می شوند. در حالت کلی لازم است که کلیه متغیرهای حالت برای فیدبک در دسترس باشند در بسیاری از کاربردهای واقعی اندازه گیری تمامی متغیرهای حالت امکا ن پذیر و یا ازنظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست. در مواردی از این قبیل نمیتوان به تمام متغیرهای حالت دسترسی پیدا کرد. در این موارد , به کارگیری رویت گرحالت الزامی است . لذا در این مقاله مشاهده گر ترکیبی فازی برای تخمین متغیرهای حالت سیستمهای غیرخطی نامعین طراحی شده است. متغیرهای حالت سیستم با استفاده از مشاهده گر و بدون داشتن اطلاعات کامل از سیستم تحت کنترل با استفاده از منطق فازی نوع 2 تخمین زده می شوند. پارامترهای سیستم فازی بر اساس یک الگوریتم که از پایداری لیاپانوف به دست می آید چنان تنظیم می شوند که خطای خروجی اندازه گیری شده و خروجی تخمین زده شده به صفر نزدیک شود. همچنین مشاهده گر ارایه شده در حضور اغتشاش و نامعینی نیز عملکرد خوبی از خود نشان می دهد. به منظور نشان دادن قابلیت پیاده سازی و عملکرد, مشاهده گر پیشنهادی به سیستم پاندول و سیستم Duffing Modified اعمال شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که رویتگر ارایه شده در این مقاله می تواند به صورت مناسبی متغیرهای حالت سیستم های فوق را در حضور اغتشاش و نامعینی تخمین بزند. در عین حال خطای تخمین نیز بسیار پایین می باشد.

لینک کمکی