بررسي دگرساني هاي مرتبط با کاني سازي فلزي با استفاده از تکنيک هاي سنجش از دور و هندسه فرکتالي در محدوده اکتشافي هميچ، خراسان جنوبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي دگرساني هاي مرتبط با کاني سازي فلزي با استفاده از تکنيک هاي سنجش از دور و هندسه فرکتالي در محدوده اکتشافي هميچ, خراسان جنوبي :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش انجمن زمين شناسي اقتصادي ايران

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

امروزه بررسی های دورسنجی به دلیل داشتن داده هایی با دید وسیع و یکپارچه و محدوده طول موجی مختلف, یکی از بهترین روش ها در پی جویی کانسارها شناخته می شود. با توجه به این که جایگاه اغلب کانسارهای بزرگ و پراهمیت دنیا از قبیل کانسارهای پورفیری و ذخایر طلای اپی ترمال, بیشتر در نواحی دگرسان شده وسیع می باشد, لذا شناسایی لایه های دگرسانی می تواند راهنمای اکتشافی بسیار مناسبی برای شناخت انواع مختلف کانسارها باشد. تفاوت طیفی سنگ های آلتره شده و سنگ های غیر آلتره مهم ترین راه تشخیص نواحی دگرسانی و به تبع آن اکتشاف کانسارها در پردازش تصاویر ماهواره ای است. در این تحقیق, تصاویر ماهواره استر جهت شناسایی نواحی دگرسانی مورد استفاده قرار گرفت. تصحیحات هندسی به منظور کاهش خطاهای مکانی ناشی از جابجایی ها و اعوجاجات مرتبط با سنجنده و تصحیحات رادیومتریک به منظور کاهش خطاهای طیفی ناشی از تاثیرات جوی, بر روی تصاویر محدوده انجام گرفت. پس از آن, با استفاده از روش های ترکیب رنگی کاذب, نسبت باندی و تحلیل مولفه های اصلی, مناطق دارای دگرسانی های مرتبط با کانی سازی شناسایی شد. با توجه به این که نتایج حاصل از این روش ها تنها تصاویر سیاه و سفید هستند, لذا جهت تفکیک نواحی حاوی دگرسانی های مورد نظر, از روش فرکتالی عیار- مساحت استفاده گردید. با استفاده از نتایج حاصل از روش های مذکور, مناطقی که بیشترین احتمال وجود کانی سازی را داشتند, معرفی شدند که با نقاط کنترل زمینی مطابقت قابل قبولی داشتند.

لینک کمکی