بررسي زايش اسمکتيت و زيوليت در شمال شرق استان اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي زايش اسمکتيت و زيوليت در شمال شرق استان اصفهان :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش انجمن زمين شناسي اقتصادي ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در این پژوهش, ذخایر بنتونیتی واقع در شمال شرق استان اصفهان)تشتاب, سنگاب مارخور, چاهریسه, نیستانک و تمینان( برای مطالعه انتخاب گردیدند. مشاهدات صحرایی نشان می دهند در محدوده ی مطالعاتی, روابط ژنتیکی مشخصی بین واحدهای پیروکلاستیکی ایوسن-الیگوسن با تشکیل اسمکتیت ها و زیولیت ها وجود دارند. آنالیزهای پراش پرتو ایکس (XRD), آشکار نمودند که کانی های رسی تشکیل دهنده بنتونیت ها, بیشتر شامل مونت موریلونیت, ساپونیت, نانترونیت, پیروفیلیت, بیدلیت, کایولینیت, ایلیت, ورمیکولیت و ایلیت- مونت موریلونیت می باشند. کانیهای زیولیتی در مناطق مورد مطالعه بیشتر هیولاندیت و کلینوپتیلولیت می باشند. مطالعات میکروسکوپی نشان دادند که اسمکتیت ها و زیولیت ها از دگرسانی پامیس ها, شیشه های آتشفشانی و به مقدار کمتر پلاژیوکلازهای موجود در سنگ مادر حاصل شده اند.

لینک کمکی