بررسي زمين فشار-دماسنجي گارنت آمفيبوليت هاي صادق آباد، شمال شهرکرد (زون سنندج-سيرجان).

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي زمين فشار-دماسنجي گارنت آمفيبوليت هاي صادق آباد, شمال شهرکرد (زون سنندج-سيرجان). :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : دهمين همايش انجمن زمين شناسي اقتصادي ايران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

سنگهای مورد مطالعه در زون زمین ساختاری سنندج - سیرجان در شمال شهرکرد و در مجاورت روستای صادق آباد واقع گردیدهاند. سنگهای دگرگونی این منطقه دارای انواع مختلفی از سنگ دگرگونی شامل ارتوگنایس, پاراگنایس, شیست, متاگرانیت و سنگهای متابازیت شامل آمفیبولیتها و گارنت آمفیبولیت میباشد. کانی شناسی گارنت آمفیبولیتها عبارت از آمفیبول+ گارنت+ پلاژیوکلاز+ کوارتز+ روتیل+ اسفن+ ایلمنیت+ اکسیدهای آهن به همراه کلریت است. فشارسنجی و دماسنجی در این سنگها به روشهای مختلف به کار رفته است و نتایج بدست آمده نشان دهنده فشار 8 تا 12 کیلوبار و دمای 600 تا 774 درجه سانتی گراد میباشد که بیانگر دمای متوسط تا بالا در فشار متوسط دگرگونی در حد رخساره آمفیبولیت فوقانی است.

لینک کمکی