مقاله پژوهشي در «جامعيت تشريعي قرآن کريم و راهکارهاي تبيين آن»

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله پژوهشي در (جامعيت تشريعي قرآن کريم و راهکارهاي تبيين آن) :


تعداد صفحات :45

از مباحث مهم مطرح در مورد قرآن کریم, موضوع جامعیت این کتاب الهی نسبت به احکام شرعی موردنیاز بشر تا قیامت است که مفسران و فقیهان اسلامی نظریات مختلفی را در ارتباط با این موضوع مطرح کرده‌اند. برخی در این ‌زمینه افراط کرد‌ه‌اند و قرآن را جامع هم احکام موردنیاز انسان‌ها اعم از احکام کلی و جزیی دانسته‌اند که با وجود آن به سنت معصومان (ع) نیازی نیست و برخی نیز راه تفریط رفته‌اند و شبه تشریعی نبودن قرآن را مطرح کرده‌اند و عده‌ای از جامعیت تشریعی قرآن کریم به‌تنهایی سخن گفته‌اند و برخی نیز قرآن کریم را همراه با سنت یا دو منبع یادشده را با اجماع و قیاس, جامع هم احکام شرعی دانسته‌اند. در این پژوهش ضمن اشاره به دیدگاه‌های مختلف مطرح در این زمینه و نقد آنها, دیدگاه صحیح, یعنی جامعیت تشریعی مستقل قرآن همراه با ادل آن بیان و در پی آن راهکارهای جامعیت یادشده به‌طور عملی تبیین شده است.

لینک کمکی