مقاله تطبيق اختيارات دادستان با اصول دادرسي عادلانه و موازين فقهي در تحقيقات مقدماتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تطبيق اختيارات دادستان با اصول دادرسي عادلانه و موازين فقهي در تحقيقات مقدماتي :


تعداد صفحات :33

یکی از اهداف قانون آیین دادرسی کیفری, حفظ حقوق و آزادی‌های شهروندان و تأمین حقوق دفاعی متهم بوده و استقلال مقام تحقیق از مقام تعقیب (دادستان) از لوازم ضروری برای نیل به این هدف و تحقق دادرسی عادلانه است. مع‌الوصف در ماد 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به دادستان اجازه داده شده در عین حال که مقام تعقیب است و اقام دعوی عمومی علیه متهم را بر عهده دارد, بتواند تحقیقات مقدماتی اعم از جمع‌آوری دلایل علیه متهم و صدور قرار تأمین و اظهار نظر در خصوص گناهکاری یا بی‌گناهی او را نیز عهده‌دار شود. مضافاً آنکه در قانون مذکور نیز, بازپرس در موارد زیادی تحت نظارت و کنترل دادستان قرار دارد. به این‌ترتیب سیطر دادستان بر تحقیقات مقدماتی کاملاً محسوس است. این در حالی است که اصول دادرسی عادلانه و موازین فقهی, همچون تساوی طرفین, بی‌طرفی و استقلال مقام قضایی, برائت و امنیت و آزادی, ایجاب می‌کند که مقام تحقیق مستقل از مقام تعقیب باشد و مدعی پرونده در جایگاه قاضی قرار نگیرد.

لینک کمکی