مقاله حل معادلات سينيتيک نقطه اي راکتور با شش گروه نوترون تأخيري به کمک روش هم محلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله حل معادلات سينيتيک نقطه اي راکتور با شش گروه نوترون تأخيري به کمک روش هم محلي :


تعداد صفحات :16

در این پژوهش ما از روش همگامی به عنوان یک روش عددی جدید در زمین دینامیک و کنترل راکتور برای حل معادلات سینیتیک نقطه ای راکتور در حضور راکتیویته های پله ای, خطی و سینوسی با شش گروه نوترون تأخیری استفاده کرده ایم. کد محاسباتی روش همگامی با نرم افزاز متمتیکا نوشته شده است. این روش علاوه بر زمان کم محاسبه و همگرایی جوابها, از دقت بالایی برخوردار میباشد. نتایج محاسبات عددی روش همگامی در حضور راکتیویته های مذکور در مقایسه با روشهای عددی دیگر نشان میدهد که این روش کارآمد و دقیق میباشد لذا از آن میتوان برای محاسبات دینامیکی در مرحل راه اندازی راکتور استفاده کرد.

لینک کمکی