مقاله بررسي نقوش مقابر آجري دزفول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي نقوش مقابر آجري دزفول :


تعداد صفحات :17

ساخت و تزیین مقابر در اکثر مناطق ایران از گذشته تاکنون و براساس اعتقادات, باورها و شرایط اقلیمی و نوع مصالح بومآورد رواج داشته است. در منطقهی رودبند دزفول و در کنار ساحل رود دز با سازه‌ها و بقایای مقابری روبرو می‌شویم که نه فقط حاکی از قدمت و برجستگی‌های ویژه می‌باشند بلکه در هیچ جای ایران تاکنون مشابه آن دیده نشده است. ساخت و تزیین این گونه مقابر به احتمال زیاد متاثر از فنون غنی آجرکاری و کاشیکاری بومی (خوون چینی) می‌باشد. هدف این مقاله نیز در این راستا بررسی‌های اولیه و معرفی این گونه بقایا به شیوهی توصیفی و در حد مقدور می‌باشد تا راه را برای تحقیقات گستردهتر در آینده هموارتر نماید.

لینک کمکی