مقاله بازنـمايـي هويـت زنـان عشايـر بختيـاري در نقـاشـيهاي معاصـر ايــران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بازنـمايـي هويـت زنـان عشايـر بختيـاري در نقـاشـيهاي معاصـر ايــران :


تعداد صفحات :29

نمودِ هویت و ویژگیِ متمایز زنان بختیاری را می‌تـوان در اشعـار, ترانه‌های قدیمی و آثارِ بومی آنان باز شناخت. فعالیت‌هـای سختِ روزانه‌یِ این غیــور‌ زنان, سبـک زندگی آنان و نوع معیشت شان در دلِ طبیعت, برایِ نقاشانِ معاصـر دست مایـه‌ای پرکشـش بـوده است. براین اساس, پرسش ِ اصلـیِ ایـن پژوهش این بوده اسـت که هویـت زنان عشایر بختیاری در نقاشی‌های معاصر چگونه و به چه صورت بازنمایی شده است؟ هدف این مقاله, شناختِ بازنمودهای بصری وکشف شمـه‌ای از عناصر هویتـی در زنان عشایر بختیـاری بوده است؛ عناصری از قبیلِ باورها, دیدگاه‌ها و نوع نمایش تصویـری درعرصه‌یِ نقاشی. نتایج به‌دست آمده حاکی از آن است که نقاشان معاصر تنها به برداشتی عینی از فعالیت‌های روزانه‌یِ زنان بسنده نکرده‌اند, بلکه در شماری ازآثار, فضایی کاملاً شخصی و فردی نمایان است. این فضـاهـا حسی از وسعت و عمق اندیشـه را از نگاهـی زنانه القا می‌نمایاند. به منظورِ یافتنِ پاسخِ پرسش‌هایِ مطرح شده, اطلاعات و شواهدِ لازم براساسِ منابعِ کتابخانه‌ای گردآوری و سپس با روشی توصیفی, تحلیل گردید.

لینک کمکی