مقاله تحليل معناشناختي برخي از واژگان قرآن در فرآيند ترجمه (مطالعه موردي واژه‌هاي: نِحلة، اُهْجُرُوهُنَّ، ضَلال، صِبغَة، و مَشِيد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تحليل معناشناختي برخي از واژگان قرآن در فرآيند ترجمه (مطالعه موردي واژه‌هاي: نِحلة, اُهْجُرُوهُنَّ, ضَلال, صِبغَة, و مَشِيد) :


تعداد صفحات :34

خداوند قرآن کریم را برای هدایت همه جوامع بشری و به زبان عربی فرو فرستاده است؛ از این‌رو برای آن‌که همه انسان‌ها بتوانند از رهنمودهای این کتابِ هدایت بهره‌مند شوند, ارائه ترجمه‌ای شیوا و دقیق, برای دریافت صحیح مفاهیم آن امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. فارسی‌زبانان از دیرباز به این عمل ارزشمند روی آورده و ترجمه‌هایی گرانسنگ از خود به جای گذاشته‌اند ولیکن در خلال برخی از این ترجمه‌ها گاه معادلی دقیق و صحیح برای برخی از واژگان قرآن ارائه نشده است. در این جستار بر آن هستیم تا با تکیه بر دانش معناشناسی و تحلیل سیاق آیات 4 / النسا , 34/ النسا , 95/ یوسف, 138 / بقره و 45 / حج, به نقد و بررسی ترجمه واژه‌های نِحله, اُهجُرُوهُنَّ, ضلال, صِبغَه و مَشِید در آیات مذکور بپردازیم. مترجمان در ترجمه واژه نِحله, معادل "هدیه" و در ترجمه واژه اُهجروهنّ واژه دوری کنید و در ترجمه ضلال واژه گمراهی و در ترجمه واژه "صِبغه" معادل رنگ و در ترجمه واژه "مَشِید" معادل برافراشته و ساخته شده از گچ را به کار برده‌اند که به نظر می‌رسد ترجمه و معادل صحیح آن‌ها به ترتیب, مال اختصاصی (ملکی), رشته محبت خود را از آنان قطع کنید, هلاک کردن, آیین و ویران شده است.

لینک کمکی