مقاله دلالت احتمالي و قطعي در معناي برخي آيات قرآن کريم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله دلالت احتمالي و قطعي در معناي برخي آيات قرآن کريم :


تعداد صفحات :41

در قرآن کریم به علت وجود عوامل گوناگون, کلمه یا عبارت, صورت‌ها واعراب‌های متفاوتی پیدا می‌کند و این خود باعث دریافت‌های چند گانه مفسران و مترجمان از یک آیه می‌شود, لذا در قرآن کریم در کنار آیاتی که دلالت و معنای قطعی دارند با آیاتی بر می‌خوریم که به علت پار‌ه‌ای عوامل در معنی آن‌ها با احتمالات متعددی رو برو می‌شویم, به طوری که هیچ یک از مفسران و صاحب‌نظران نمی‌توانند اذعان کنند که تأویل و تفسیر آن‌ها در مورد این آیات درست‌ترین معنی و تفسیر باشد. البته با مقایسه برداشت‌هایی که هریک از مترجمان و مفسران قرآن از اینگونه آیات داشته‌اند, میزان اختلاف نظر‌ها بهتر آشکار می‌شود و این حقیقت هویدا می‌گردد که دست نیافتن آسان به معنی قطعی برخی از آیات قرآنی باعث شده تا قرآن این کتاب آسمانی از زمان نزول تا کنون به طور مکرر تفسیر و ترجمه شود.

لینک کمکی