مقاله بهبود عملکرد طرح آشکارسازي خطاي مبتني بر اعوجاج ‌هارمونيکي کل در ريزشبکه‌هاي ‌اينورتري جزيره‌اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بهبود عملکرد طرح آشکارسازي خطاي مبتني بر اعوجاج ‌هارمونيکي کل در ريزشبکه‌هاي ‌اينورتري جزيره‌اي :


تعداد صفحات :21

با توجه به گرم شدن زمین و نگرانی‌های زیست محیطی, استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر که به واسطه مبدل‌های الکترونیک قدرت به ریزشبکه متصل می‌شوند, رو به افزایش است. یکی از چالش‌های اساسی ریزشبکه‌های اینورتری, آشکارسازی خطا در حالت کار جزیره‌ای است. این مقاله به بررسی عملکرد طرح آشکارسازی خطای مبتنی بر اعوجاج هارمونیکی کل (THD) هنگام استفاده از پیکربندی‌های مختلف, محدودکننده‌های جریان اصلی و قاب‌های مرجع متفاوت محاسبات سیستم کنترل مبدل می‌پردازد. سپس بر مبنای تحلیل انجام شده, طرح آشکارسازی خطای مبتنی بر THD اصلاح می‌گردد که از محدودکننده اشباع لحظه‌ای و ویژگی کنترل مستقل قاب مرجع فاز بهره می‌برد. طرح پیشنهادی در حضور بارهای غیرخطی به اشتباه عمل نکرده و توانایی تمییز وقوع خطا از تغییر بار ریزشبکه را داراست. همچنین با استفاده از سیستم کنترل کمکی, طرح آشکارسازی خطای پیشنهادی قادر است خطاهای تکفاز به زمین در سیستم‌های سه سیمه‌ای که محاسبات سیستم مبدل آنها‌ در قاب مرجع ساکن و سنکرون انجام می‌شود را به درستی تشخیص دهد. نتایج شبیه‌سازی خطاهای متقارن و نامتقارن مؤید کارآیی روش پیشنهادی می‌باشد.

لینک کمکی