مقاله مقابله با افت کيفيت پيش بيني کننده وضعيت آتي کار در محيط گريد محاسباتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقابله با افت کيفيت پيش بيني کننده وضعيت آتي کار در محيط گريد محاسباتي :


تعداد صفحات :17

محیط های پردازشی توزیع شده مانند گریدهای محاسباتی, یکی از مهمترین بسترها برای رفع نیازهای پردازشی کاربران میباشند. این محیط ها دارای توان بالقوه ای برای پاسخگویی به نیازهای کاربران هستند اما مشکلات خاص خود را نیز بهمراه دارند که از آنجمله می توان به مسئله خرابی کارها اشاره نمود. تلاش های متعددی برای چیره شدن بر این مسئله انجام شده است که به طور کلی می‌توان آنها را به دو دسته روش‌های سمت منابع و روش‌های سمت کار تقسیم نمود. هر دو دسته روش‌های ذکر شده با هدف دنبال نمودن رویکرد پیشگیرانه در برابر خرابی ها, به پیش‌بینی وضعیت منابع و یا کارها نیازمند می باشند. با اینحال با توجه به پویایی این محیط ها, مدل های ایجادشده بسرعت اعتبار خود را از دست داده و لذا نمی‌توانند کمک موثری به روش‌های یاد شده نمایند. در این نوشتار ابتدا با شناسایی دلایل کاهش کیفیت پیش‌بینی کننده ها در محیط گرید, راهکاری بمنظور مقابله با آن ارائه شده و سپس راهکار مورد نظر در زمینه مقابله با خرابی کارها بکار گرفته شده است. نتایج آزمایشات برروی دو محیط آزمایشی AuverGrid و Grid5000 نشان داد روش پیشنهادی افزایش کیفیت به ترتیب به میزان 0.02 و 0.06 را در این دو محیط باعث می گردد.

لینک کمکی