مقاله کنترل بار-فرکانس در يک ريزشبکه AC با استفاده از کنترل‌کننده فازي PID خودتنظيم و با در نظر گرفتن تاخير در ورودي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله کنترل بار-فرکانس در يک ريزشبکه AC با استفاده از کنترل‌کننده فازي PID خودتنظيم و با در نظر گرفتن تاخير در ورودي :


تعداد صفحات :13

در یک سیستم ریزشبکه, اغلب منابع تولید پراکنده از جمله پیل‌ سوختی, انرژی خورشیدی دارای ماهیت غیرخطی و متغیر با زمان می‌باشند, که مسئله کنترل را در آن با مشکلاتی مواجه می‌کند. همچنین, با توجه به اینکه در اغلب سیستم‌های ریزشبکه کنترل‌کننده‌های فرکانس به‌ صورت متمرکز بوده و منابع کنترل‌شونده در فواصل دوری از اتاق کنترل قرار دارند, بوجود آمدن تاخیرزمانی امری انکارناپذیر است که می‌بایست در طراحی کنترل‌کننده مورد توجه قرار گیرد. برای همین منظور و در این مقاله, از کنترل‌کننده فازی PID خودتنظیم برای کنترل بار-فرکانس در یک سیستم ریزشبکه استفاده شده است. کنترل‌کننده فازی PID معرفی شده توانایی مناسبی جهت مقابله با غیرخطی‌گری و تغییر در نقاط کار سیستم را دارد, اما جهت مقابله با تاخیرزمانی در ورودی سیستم, از خاصیت خودتنظیم مشابه با روش زیگلر-نیکولز استفاده شده است. کنترل‌کننده فازی PID خودتنظیم طراحی شده برای کنترل بار-فرکانس یک سیستم ریزشبکه که در حالت جداشده از شبکه می‌باشد, اعمال شده و نتایج آن با کنترل‌کننده فازی PID ساختار ثابت مقایسه شده است. شبیه‌سازی‌ها به ازای مقادیر مختلف تاخیرزمانی برتری روش پیشنهادی را در مواجهه با تاخیرزمانی و تغییر در بار درخواستی را نشان داده و با کیفیت مناسبی تغییرات فرکانس را به صفر رسانده است.

لینک کمکی