مقاله يک روش کنترلي جديد در ژنراتور القايي دو سيم پيچه استاتور در حالت اتصال مستقيم به شبکه با هدف جذب حداکثر انرژي باد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله يک روش کنترلي جديد در ژنراتور القايي دو سيم پيچه استاتور در حالت اتصال مستقيم به شبکه با هدف جذب حداکثر انرژي باد :


تعداد صفحات :13

در این مقاله یک ساختار کنترلی جدید برای توربین های بادی و ژنراتور‌های القایی سه فاز قفسه سنجابی با دو سیم‌پیچ استاتور, در شرایط اتصال مستقیم به شبکه و به منظور بهره‌مندی از حداکثر انرژی باد معرفی شده است. این ژنراتور از دو سیم‌پیچ سه فاز متقارن ایزوله بهره-مند می‌باشد. اولین سیم‌پیچ سه فاز استاتور برای تأمین توان راکتیو مورد نیاز ماشین در نظر گرفته شده و می‌توان با تغذی کنترل شد این سیم‌پیچ اهداف کنترلی مورد نظر در این مقاله را پیاده‌سازی نمود. سیم‌پیچ دوم استاتور نیز بعنوان ترمینال خروجی ژنراتور می‌باشد. این ژنراتور می‌تواند ولتاژی با فرکانس ثابت و مستقل از سرعت چرخش محور یا میزان بار را تولید و در خروجی خود تحویل نماید. علاوه بر ویژگی ذاتی فوق, در این مقاله با طراحی سیستم کنترلی مناسب, امکان بهره‌مندی از حداکثر انرژی باد را در سرعت‌های مختلف فراهم نموده و علاوه بر آن امکان کنترل دلخواه بر روی میزان تبادل توان اکتیو بین ژنراتور و شبکه فراهم شده است. به این منظور تغذیه سیم‌پیچ تحریک از طریق یک مبدل پشت به پشت کنترل شده‌ای صورت می‌گیرد که خود بعنوان تأمین‌کننده توان راکتیو ماشین و حتی شبکه از یکسو و مسیری برای خروج انرژی تبدیل یافته از ژنراتور به سمت بار از سوی دیگر تلقی می شود. سیستم کنترلی پیشنهادی به کمک یک برنام نوشته شده به زبان C++ شبیه سازی گردیده و نتایج بدست آمده, مؤید عملکرد صحیح و مؤثر سیستم بوده است

لینک کمکی