مقاله يک مطالعة موردي جهت بهينه سازي سيستم اتصال زمين مخازن ذخيره مواد نفتي اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله يک مطالعة موردي جهت بهينه سازي سيستم اتصال زمين مخازن ذخيره مواد نفتي اصفهان :


تعداد صفحات :13

با توجه به موارد زیاد آتش سوزی که در اثر صاعقه و بارهای الکتریکی ساکن در مخازن نفتی کشور اتفاق افتاده است, در این مقاله ابتدا طرح موجود نمونه ای از مخازن نفتی در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه اصفهان مورد بحث و نقد قرار گرفته و با اندازه گیری میدانی مقاومت ویژه خاک و سایر پارامترهای مورد نیاز سیستم زمین آن مدل سازی و شبیه سازی کامپیوتری آن در محیط نرم افزار CYMGRD صورت گرفت و معایب آن بررسی و طرح بهینه با توجه به شرایط محیط و رعایت ملاحظات انتخاب و توصیه گردیده است. در ادامه روشهای مختلف ممکن برای مقابله با خطرات آتش سوزی مخازن بررسی و توصیه هایی جهت بهینه سازی همبندی و هم پتانسیل سازی اجزا مختلف مخازن و نحوه بهره برداری از آنها جهت کاهش احتمال آتش سوزی و حریق مخازن ذخیره نفتی صورت گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ایمنی در برابر صاعقه و الکتریسیته ساکن چندان به سیستم زمین مخزن بستگی نداشته و روشها و نحوه همبندی و هم پتانسیل سازی اجزا مخزن و علی الخصوص سقف شناور و نوع بهره برداری از مخازن ذخیره نفتی از اهمیت بالاتری برخورداراست.

لینک کمکی